Sesiuni de Informare, Training si Consultanta

Cum sa ne pregatim in vederea

integrarii in Piata Unica si pentru a utiliza

Fondurile Structurale si de Coeziune?


proiect realizat de EUROLINK - Casa Europei, cu sprijinul Ministerului Integrarii Europene

in cadrul Programului National de Pregatire a Mediului de Afaceri pentru Aderare


Biblioteca Judeteana Constanta

CONSTANTA, 8 mai 2006

 

Parteneri Oficiali:

AGENTIA NATIONALA a INTREPRINDERILOR MICI si MIJLOCII si COOPERATIE

PREFECTURA CONSTANTA

 

cu sprijinul: MINISTERUL ECONOMIEI si COMERTULUI si MINISTERUL INTEGRARII EUROPENE

 

Parteneri media:

Banii Nostri

EU.RO.COM

EUROLIDER

Comunicatii Mobile

Radio Romania Actualitati

SmartFinancial.ro

 

Parteneri Asociati:

 

 

SCA Hahui si Asociatii

 

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen


AGENDA SESIUNII

 

 

9:15 - 9:30 Înregistrarea participanţilor

 

9:30 - 11:30 Deschiderea lucrărilor

 

Invitaţi de Onoare:

Dl Dănuţ CULEŢU, Prefectul Judeţului Constanţa

Dl Deputat Dan MOCĂNESCU

Dl Ion JUGĂNARU, Director General-Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

 

“Formarea consorţiilor de parteneri şi rolul legislaţiei asupra parteneriatului în accesarea fondurilor europene” - prezintă Dl Francesco NATALE, Rezident UE Twinning Advisor Ministerul Economiei şi Finanţelor-Italia - Ministerul Economiei şi Comerţului-România

 

I.  Măsuri active pentru perioada post-aderare şi accesarea Fondurilor Europene

 

A.     pregătirea firmelor, agenţiilor de consultanţă şi agenţiilor locale pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Economică şi Socială

   domenii sectoriale şi tipuri de proiecte pentru sectorul privat şi în sistem public-privat;

   criterii de eligibilitate, sistemul autorităţilor de management şi de implementare;

   selectarea contractorilor/sub-contractorilor şi parteneriatele public-privat.

   sistemul de derulare a plăţilor

B.     standarde obligatorii de mediu, certificarea calităţii, înregistrarea şi apărarea mărcilor

 

11:30 - 11:45 Pauză de cafea

 

11:45 - 14:00 

II.   Elaborarea, prezentarea şi derularea proiectelor cu Fonduri Structurale

 

A.     componentele documentaţiei tehnice (întocmirea dosarului):

   plan de afaceri/studiul de piaţă

   studiu de fezabilitate – analiza de risc

   investigaţia tehnică

   buget

B.     regimul achiziţiilor publice - cadrul legislativ şi derulare practică

 

C.     modul de raportare, audit intern şi extern şi evaluare finală.

 

La cerere, consultaţii directe individuale pentru participanţii ce intenţioneaza să depună proiecte, sub coordonarea consultanţilor reţelei EUROLINK.

 

 

 

Sesiuni din trecut:

 

Sesiune de Informare, Training si Consultanta - Timisoara

  CCIAT, 24 martie 2006

  Mai multe detalii ...

 

Informatii suplimentare: www.HouseofEurope.ro sau eurolink@b.astral.ro


home | site map | links | contacts                                                                                                                         
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved