Sesiuni de Informare, Training şi Consultanţă

Cum să ne pregătim în vederea

integrării în Piaţa Unică şi pentru a utiliza

Fondurile Structurale şi de Coeziune?


proiect realizat de EUROLINK - Casa Europei, cu sprijinul Ministerului Integrării Europene

în cadrul Programului Naţional de Pregătire a Mediului de Afaceri pentru Aderare


Biblioteca Judeţeană Constanţa

CONSTANŢA, 8 mai 2006

 

Parteneri Oficiali:

AGENŢIA NAŢIONALĂ a ÎNTREPRINDERILOR MICI şi MIJLOCII şi COOPERAŢIE

PREFECTURA CONSTANŢA

 

cu sprijinul: MINISTERUL ECONOMIEI şi COMERTULUI şi MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE

 

Parteneri media:

Banii Nostri

EU.RO.COM

EUROLIDER

Comunicaţii Mobile

Radio România Actualităţi

SmartFinancial.ro

 

Parteneri Asociaţi:

 

 

Hahui şi Asociaţii

 

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen


AGENDA SESIUNII

 

 

9:15 - 9:30 Înregistrarea participanţilor

 

9:30 - 11:30 Deschiderea lucrărilor

 

Invitaţi de Onoare:

Dl Dănuţ CULEŢU, Prefectul Judeţului Constanţa

Dl Deputat Dan MOCĂNESCU

Dl Ion JUGĂNARU, Director General-Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa

 

“Formarea consorţiilor de parteneri şi rolul legislaţiei asupra parteneriatului în accesarea fondurilor europene” - prezintă Dl Francesco NATALE, Rezident UE Twinning Advisor Ministerul Economiei şi Finanţelor-Italia - Ministerul Economiei şi Comerţului-România

 

I.  Măsuri active pentru perioada post-aderare şi accesarea Fondurilor Europene

 

A.     pregătirea firmelor, agenţiilor de consultanţă şi agenţiilor locale pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Economică şi Socială

   domenii sectoriale şi tipuri de proiecte pentru sectorul privat şi în sistem public-privat;

   criterii de eligibilitate, sistemul autorităţilor de management şi de implementare;

   selectarea contractorilor/sub-contractorilor şi parteneriatele public-privat.

   sistemul de derulare a plăţilor

B.     standarde obligatorii de mediu, certificarea calităţii, înregistrarea şi apărarea mărcilor

 

11:30 - 11:45 Pauză de cafea

 

11:45 - 14:00 

II.   Elaborarea, prezentarea şi derularea proiectelor cu Fonduri Structurale

 

A.     componentele documentaţiei tehnice (întocmirea dosarului):

   plan de afaceri/studiul de piaţă

   studiu de fezabilitate – analiza de risc

   investigaţia tehnică

   buget

B.     regimul achiziţiilor publice - cadrul legislativ şi derulare practică

 

C.     modul de raportare, audit intern şi extern şi evaluare finală.

 

La cerere, consultaţii directe individuale pentru participanţii ce intenţioneaza să depună proiecte, sub coordonarea consultanţilor reţelei EUROLINK.

 

Informaţii suplimentare: www.HouseofEurope.ro sau eurolink@b.astral.ro


acasă | harta site | link-uri | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved