Media Partners:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Sponsors:

 

 

      

 

 

and

 

* Connect-Media Iasi

 

* Dkd Trade

 

* ELECTRA

 

* Euro Market

Web Services

 

* PRIVILEG Catering

 

* TULCEA Imobiliare

SEMINARII EUROPENE                         


ZILELE CONCURENŢEI şi COMPETITIVITĂŢII în ROMÂNIA

Concurenţă, Competitivitate şi Consumatori  în cadrul Noii Pieţe Unice Europene

Bucureşti, 3- 4 noiembrie 2005

 

 cu sprijinul

A.S. Principele Radu Hohenzollern de Veringen,

Reprezentantul Special al Guvernului României pentru Integrare,

Cooperare şi Dezvoltare Durabilă


Parteneri Oficiali:

 

CONSILIUL CONCURENŢEI din ROMÂNIA

 

CAMERA DE COMERŢ şi INDUSTRIE a ROMÂNIEI

 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A INTERNET SERVICE PROVIDERILOR

 

CAMERA NAŢIONALĂ a CONSILIERILOR în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

 

COMISIA pentru MUNCĂ şi PROTECŢIE SOCIALĂ a CAMEREI DEPUTAŢILOR 


şi din partea comunităţii de afaceri:

PHILIP MORRIS ROMÂNIA

 


 Membrii Consorţiului Organizatoric

 

Camera de Comerţ Britanico-Română

 

Uniunea Profesiilor Liberale din România

 

Asociaţia Consultanţilor în Concurenţă şi pentru Promovarea

Culturii Concurenţei

 

SCPA Hahui & Asociaţii

 

SCPA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen 

 

  Scurtă descriere

Există două evenimente dedicate Zilei Europene a Concurenţei organizate anual de Statele Membre care deţin Preşidenţia uniunii Europene. Pentru prima dată în România, dorim să celebrăm ediţia românească a Zilei Europene a Concurenţei şi Competitivităţii.

 

Acest eveniment de două zile este organizat cu sprijinul A.S. Principele Radu Hohenzollern de Veringen, Reprezentantul Special al Guvernului României pentru Integrare, Cooperare şi Dezvoltare Durabilă.

 

Evenimentul a fost conceput ca o combinaţie de dezbateri specifice, informări şi ateliere de training tematice, pe de o parte, şi pe de altă parte, de activităţi publice menite să promoveze cultura concurenţei în România şi în întreaga regiune şi să pledeze pentru o concurenţă loială şi transparentă în noile Ţări Membre şi Candidate: Salonul Concurenţei şi Concursul de Eseuri pentru studenţi pe tema competitivităţii produselor şi serviciilor româneşti.

Principalele grupuri-ţintă

 • membri din România şi Europa Centrală, Parteneri Oficiali şi Asociaţi ai reţelei Platformei CEFTAC;

 • reprezentanţii grupurilor de interese Economico-Sociale, grupate în camere de comerţ, asociaţiile profesionale şi patronale, reprezentate în cadrul Consiliului Economic şi Social şi al altor federaţii de profil;

 • membrii şi beneficiarii activităţii organizaţiilor neguvernamentale de protecţia consumatorilor, protecţia mediului şi apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor;

 • specialiştii şi practicienii din domeniul concurenţei, managementului, administraţiei publice etc. care lucreaza in companii internationale si firme mixte;

 • tineri profesionişti şi studenţi interesaţi de problematica integrării europene.

Activităţile Proiectului

Evenimentul este structurat după cum urmează::

 

 • Dezbatere Generală sub genericul “Concurenţă, competitivitate şi consumatori în cadrul Noii Pieţe Unice Europene”, moderată şi animată de experţi independenţi şi personalităţi academice din UE şi România asupra rolului şi consecinţelor unei riguroase respectări a regimului juridic şi adaptării manageriale la standardele şi practicile europene în domeniu;

 

 • Salonul Concurenţei: reprezentanţii firmelor româneăti vor putea primi informaţii şi recomandări practice din partea autorităţilor de reglementare, firmelor de avocatură şi de consultanţă, ca şi a reprezentanţilor camerelor de comerţ bilaterale şi străine, Consiliului Investitorilor Străini, altor organizaţii economico-sociale reprezentate în România, asupra principalelor probleme, obstacole, forme de sprijin financiar, noi instrumente şi modalităţi de lucru după aderare;

 

 • Workshop-uri Tematice pe următoarele teme

  • Rolul şi limitele concurenţei în cadrul profesiilor liberale;

  • Regimul acordării ajutoarelor de stat şi noile orientări cu privire la acestea după adrearea la UE;

  • Protejarea drepturilor consumatorilor pe piaţa serviciilor oferite de profesiile liberale;

  • Concurenţa în industria automobilistică şi serviciile de transport rutier.

 

 • Competiţie de Eseuri pentru studenţi şi tineri absolvenţi cu tema: “Cum pot deveni produsele şi serviciile româneşti mai competitive în context regional şi european”. Premiile vor consta din acordarea unor stagii de internship în companiile partenere ale proiectului şi o vizită la organisme care se ocupă de problematica Pieţei Unice Europene.

 

 • Ceremonia de decernare a distincţiilor anuale ale Fundaţiei EUROLINK - Casa Europei “Personalitatea Anului pentru o Românie Europeană, urmată de o Recepţie în onoarea envitaţilor şi a participanţilor.

Materiale la dispoziţia participanţilor

 • Caietul-Program al Seminarului: materialele bibliografice pentru participanţii la Seminar şi prezentarea activităţii organizaţiilor şi companiilor partenere;

 • Catalogul Salonului Concurenţei: descrierea portofoliului firmelor de avocatură, consultanţă şi al altor organizaţii şi companii interesate;

 • Carta Albă a Concurenţei Loiale şi Transparente: set de recomandări şi măsuri propuse de invitaţi, lectori şi participanţi în cadrul Dezbaterii Generale şi a Atelierelor Tematice.

Rezultatele urmărite

 • să stabilim o strategie recomandată pe termen-scurt şi măsuri concrete de acţiune pentru autorităţile de reglementare, decidenţii economici şi comunitatea de afaceri în vederea îndeplinirii totale a cerinţelor UE privind capitolul concurenţă şi integrarea în cadrul Pieţei Unice Europene, înainte de votul final al Parlamentului European şi al Comisiei Europe privind integrarea României;

 • să determinăm realizarea unor obiective comune ale grupurilor profesionale reprezentate, din perspectiva unei concurenţe loiale şi transparente în timpul procesului de aderare şi în perioada următoare;

 • să contribuim la creşterea conştientizării asociaţiilor de consumatori şi a altor ONG-uri privind importanţa diseminării culturii şi spiritului concurenţei;

 • să stimulăm dialogul şi transferul de know-how dintre investitorii/managerii străini care lucrează în România şi partenerii/angajaţii români implicaţi în procesul integrării economice şi schimbării politicilor concurenţiale şi a alinierii la standardele de calitate din Piaţa Unică Europeană;

 • să informăm şi să obţinem o reprezentare adecvată la Bruxelles a Grupurilor de Interese socio-economice care îşi propun şi au nevoie să influenţeze instituţiile europene odată cu transferul de suveranitate politică şi racordarea economică la Piaţa Uni;

 • să multiplicăm bunele practici în domeniul concurenţei şi competitţei, deja asimilate de noile State Membre, în vederea accelerării întregului proces de integrare socio-economică.


top

acasă | harta site | link-uri | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved