Official Partners:

 

 

 


Associate partner:


 


Main Sponsors:

 

 

 

 

 


Media Partners:

 

 


Technical Sponsors:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAR EUROPEAN

Palatul Cotroceni, Bucureşti - 7 martie 2005

Seminar European
sub Înaltul Patronaj al Preşedinţiei Uniunii Europene şi al Presedinţiei României  

cu sprijinului Programului PHARE al Uniunii Europene


Perspective şi responsabilităţi ale mediului de afaceri românesc înaintea aderării la Uniunea Europeană


Parteneri Oficiali:
Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANRC)
Muzeul Naţional Cotroceni
Parteneri Asociaţi:

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul se leagă de prioritatea implementării şi întăririi acquis-ului pieţei interne din ţările în care se desfăşoară programe Phare. Ţinta lui este de a oferi continuări pozitive ale recentei Conferinţe Europene a Concurenţei printr-o permanentă confruntare a cazului România cu alte experienţe din Europa Centrală şi de Est în domeniu şi prin efortul de a elimina barierele de mişcare liberă a serviciilor şi de a îmbunătăţi mişcarea liberă de capital, în dorinţa de a genera un sistem de informare, comunicare, asistenţă reciprocă şi consultanţă imparţială stabil, coerent şi coeziv pentru promovarea politicilor de liberalizare/competiţie ale UE. Grupurile ţintă identificate sunt localizate în şapte ţări din Europa Centrală şi de Est şi sunt compuse din experţi din grupuri de control generale şi specifice, membri ai camerelor de comerţ, organizaţii patronale şi asociaţiile profesionale interesante etc.

În ceea ce priveşte problemele prioritare, politica concurenţei reprezintă o dimensiune esenţială pentru întregul proces de aderare la  Piaţa Unică Europeană. Ca atare, suntem decişi să ne concentrăm pe eficienţa operaţiunilor de impunere/implementare. Aceasta poate fi realizată prin armonizarea completă a concurenţei, simultan cu politica ajutorului de stat şi a reglementărilor, în concordanţă cu cadrul legislativ al UE în domeniile menţionate mai sus (inclusiv reglementările economice, privatizarea, măsurile anti-monopol, supervizarea ajutorului de stat, comerţul internaţional). Pentru a implementa politica concurenţei şi regulile din cadrul reformei structurale, considerăm că trebuie acordată o atenţie specială legăturii dintre Capitolul 6 - Politica Concurenţei - şi alte capitole importante ale aquis-ului Pieţei Unice, presupuse de pregătirea companiilor europei Centrale şi de Est şi a forurilor/autorităţilor implicate pentru o competiţie pan-Europeană şi globală libere şi corecte, precum şi pentru realizarea unei coeziuni socio-economice puternice pentru statele candidate, ceea ce presupune numeroase domenii (energie, politică industrială sau politica regională).

Utilizând capacităţile de lobby ale agenţiei noastre non-guvernamentale şi alegând România ca studiu de caz principal al proiectului, pentru a fi încadrat şi confruntat cu alte economii/reforme, mai avansate, ale sistemului concurenţial din Europa Centrală şi de Est, credem că oferim o contribuţie specifică eforturilor de sprijin ale UE şi accelerării întregului proces de interogare din regiunea noastră.

Adoptând o abordare a cooperării multinaţională, în vederea îndeplinirii unei integrări socio-economice mai bune, obiectivul specific al acţiunilor noastre este confruntarea cazului România cu alte experienţe ale Europei Centrale şi de Est pentru a elimina barierele de mişcare liberă a serviciilor şi pentru a îmbunătăţi mişcarea liberă de capital, cu scopul de a genrera o informaţie stabilă, coerentă şi coezivă, o comunicare, asistenţă reciprocă şi consultanţă imparţială şi un sistem inovativ de promovare a politicilor de liberalizare/concureţă ale UE.


AGENDA SEMINARULUI

Salonul Cerchez - Palatul Cotroceni, Bucureşti, 7 martie 2005

9:30 – 10: 20 Marele Salon de recepţii CERCHEZ  (Muzeul Naţional Cotroceni).

Deschiderea oficială:

  • Mesajul E.S. Preşedintele României, Dl. Train BĂSESCU

prezentat de  Dl Dr. Theodor STOLOJAN, Consilier Prezidenţial, fost Prim-Ministru

  • Mesajul Preşedinţiei Uniunii Europene

prezentat de E.S. Dl Fernand Kartheiser, Ambasador al Marelui Ducat de Luxemburg

 

Alocuţiuni în numele:

Delegaţiei Comisiei Europene, prezentat de E.S. Dl Ambasador Jonathan SCHEELE, Consiliului Concurenţei din România, prezentat de Dl. Vice-Preşedinte Mihai BERINDE, Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi Municipiului Bucureşti, prezentat de Dl. Prim Vice-Preşedinte Jose IACOBESCU

Co-moderatori:    Prof. Dr. Theodor Viorel MELESCANU, Vicepreşedintele Senatului României

                                Avocat Mihai FERARIU, Consulul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg

10:20 – 10:30
Pauză de cafea

10:30 – 13:00
Workshop-uri tematice:

în Salonul CERCHEZ – adresat marilor companii internaţionale şi româneşti:

probleme legate de legislaţie şi implementarea regulilor şi standardelor Pieţei Unice în Noile State Membre şi Candidate la UE: conduita companiilor înainte şi după fuziunile de capital, conditiile acordării ajutoarelor de stat, concentrările  pe piaţă (politicile de monopol şi reglementarea activităţii cartelurilor), gestionarea post-privatizare a companiilor româneşti

în Sufrageria Germană – adresat intreprinderilor mici şi mijlocii:

aspecte legate de combaterea concurenţei neloiale din punct de vedere al IMM-urilor: legislaţia în domeniul muncii, contrafacerea mărcilor şi a invenţiilor, publicitatea înşelătoare

Co-moderatori: înalţi reprezentanţi ai Consiliului Concurenţei din România, Consilierii de Pre-aderare ai UE, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul Integrării Europene
12:30 – 13:30  (alternativ)
Sufrageria Germană Conferinţa de Presă: evaluarea Conferinţei Europene şi lansarea Raportului Special
 

12:30 – 13:30  (alternativ)

Vizita ghidată a Muzeului Naţional Cotroceni

13:30 – 15:00
Holul Central - Dejun

15:00 – 17:00
Marele Salon de recepţii CERCHEZ Masă Rotundă: Perspective şi responsabilităţi ale mediului de afaceri românesc înaintea aderării României la Uniunea Europeană” – aspecte legate de reglementarea legislativă, aplicare şi promovarea bunelor practici într-o piaţă mai competitivă

17:00 – 18:00
Marele Salon de recepţii CERCHEZ
 
Prima ediţie a Galei de Decernare a Trofeelor PLATFORMEI CEFTAC ( ) pentru:
cea mai transparentă conduită a unei companii în domeniul concurenţei;
cel mai performant management în favoarea unei mărci autohtone de succes;
cea mai credibilă campanie PR/Media în favoarea creşterii competitivităţii pentru un produs/ofertă de servicii;
cea mai eficientă companie media pentru susţinerea concurenţei loiale europene;
cea mai bună companie de consultanţă juridică în domeniul legii concurenţei;
  cea mai flexibilă companie/instituţie bancară care sprijină dezvoltarea competitivităţii firmelor româneşti
 
Vin d'Honneur

Sponsori principali:
Sponsori Tehnici:
Parteneri Media:
Brend4Brends
BURSA Press Group

CARIERE

Comunicatedepresa.ro

Romanian Business Journal

acasă | harta site | conexii | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved