SCURT ISTORIC

EXPERIENŢE CENTRAL EUROPENE de IMPLEMENTARE

ale ACQUIS-ULUI COMUNITAR în DOMENIUL CONCURENŢEI

pe PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ

Pregătirea mediului de afaceri românesc pentru noua concurenţă europeană


Acest proiect a fost destinat să consolideze Centrul REGENT - creat în iunie 2001, şi în special proiectele care urmăreau să sprijine asocierile dintre autorităţile publice şi organizaţiile din sectorul privat şi non-guvernamental din capitalele naţionale/regionale ale UE şi Europei Centrale şi de Est în domeniul accelerării proceselor de integrare europeană. De asemenea, am dorit să oferim o influenţă practică şi să continuăm alte două iniţiative sprijinite anterior de Directoratul General pentru Educaţie şi Directoratul General de Presă ale Comisiei Europene: proiectul de cercetare şi compania de advocacy "Europenizarea României prin dezvoltare regională şi diversitate" (2001-2002) şi EU PROCESS ACADEMY - un program intensiv de training pentru experţii în integrare europeană din Europa Centrală şi de Est, focalizat pe Carta  Albă a Bunei Guvernări şi pe documentele Convenţiei pentru Viitorul Europei (program început la Sinaia în aprilie 2002 şi continuat la Timişoara în iulie 2003).

Proiectul vizează prioritatea implementării şi întăririi acquis-ului pieţei interne din ţările din Europa Centrală şi de Est. Scopul acestuia este acela de a oferi o continuare a recentei Conferinţe Europene dedicată Concurenţei printr-o permanentă confruntare a cazului România cu alte experienţe din Europa Centrală şi de Est şi prin efortul de a elimina barierele de mişcare liberă a serviciilor şi de a îmbunătăţi mişcarea liberă de capital, în dorinţa de a genera un sistem de informare, comunicare, asistenţă reciprocă şi consultanţă imparţială stabil, coerent şi coeziv pentru promovarea politicilor de liberalizare/competiţie ale Uniunii Europene.

Grupurile ţintă identificate sunt localizate în şapte ţări din Europa Centrală şi de Est şi sunt compuse din experţi din cadrul autorităţilor de reglementare şi control, membri ai camerelor de comerţ, organizaţii patronale şi asociaţiile profesionale etc.

Proiectul a avut loc în contextul aderării simultane a 10 State Candidate în mai 2004 şi a pregătirii altor State Candidate pentru un al doilea val de extindere, precum şi al accelerării întăririi acquis-ului comunitar în alte ţări ale Europei Centrale şi de Est.

Prin acest proiect dorim atingerea următoarelor obiective generale:

în vederea îmbunătăţirii şi accelerării impunerii aquis-ului Pieţei Unice Europene, să creştem gradul de conştientizare al noilor provocări în cadrul grupurilor ţintă din statele Europei Centrale şi de Est şi UE, promovând procesele de demonopolizare şi principiile culturii concurenţiale, ale protecţiei şi dezvoltării umei concureţe mai eficiente, disciplina de afaceri a UE şi standardele UE pentru un transparenţa mediului concurenţial;

în vederea realizării integrării europene, să îmbinăm pregătirea administrativă cu un instrument de advocacy în domeniul  concurenţei centrat pe mai multe puncte, vitale pentru armonizarea şi încurajarea unui mediu concurenţial pe Piaţa Unică;
în vederea asigurării unei mai mari vizibilităţi a Uniunii Europene în statele ţintă, să adâncim politicile, cerinţele şi activităţile de îndrumare ale Comisiei Europene/Comitetului Economic şi Social în ariile de interes şi, pe această bază, în concordanţă cu standardele şi practicile prezente ale UE, să pledăm pentru implementarea neîntârziată a unui cadru legislativ stabil şi transparent în ţările interesate.

Adoptând o abordare a cooperării multinaţională, în vederea îndeplinirii unei integrări socio-economice mai bune, obiectivul specific al acţiunilor noastre este confruntarea cazului România cu alte experienţe ale Europei Centrale şi de Est pentru a elimina barierele de mişcare liberă a serviciilor şi pentru a îmbunătăţi mişcarea liberă de capital, cu scopul de a genera o informaţie stabilă, coerentă şi coezivă, o comunicare, asistenţă reciprocă şi consultanţă imparţială şi un sistem inovativ de promovare a politicilor de liberalizare/concurenţă ale UE.

În ceea ce priveşte problemele prioritare pentru 2004, politica concurenţei reprezintă o dimensiune esenţială pentru întregul proces de aderare la  Piaţa Unică Europeană. Ca atare, suntem decişi să ne concentrăm pe eficienţa operaţiunilor de impunere/implementare. Aceasta poate fi realizată prin armonizarea completă a concurenţei, simultan cu politica ajutorului de stat şi a reglementărilor, în concordanţă cu cadrul legislativ al UE în domeniile menţionate mai sus (inclusiv reglementările economice, privatizarea, măsurile anti-monopol, supervizarea ajutorului de stat, comerţul internaţional). Pentru a implementa politica concurenţei şi regulile din cadrul reformei structurale, considerăm că trebuie acordată o atenţie specială legăturii dintre Capitolul 6 - Politica Concurenţei - şi alte capitole importante ale acquis-ului Pieţei Unice, presupuse de pregătirea companiilor europei Centrale şi de Est şi a forurilor/autorităţilor implicate pentru o competiţie pan-Europeană şi globală libere şi corecte, precum şi pentru realizarea unei coeziuni socio-economice puternice pentru statele candidate, ceea ce presupune numeroase domenii (energie, politică industrială sau politica regională).

Utilizând capacităţile de lobby ale agenţiei noastre non-guvernamentale şi alegând România ca studiu de caz principal al proiectului, pentru a fi încadrat şi confruntat cu alte economii/reforme, mai avansate, ale sistemului concurenţial din Europa Centrală şi de Est, credem că oferim o contribuţie specifică eforturilor de sprijin ale UE şi accelerării întregului proces de interogare din regiunea noastră.

acasă | harta site | link-uri | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved