CENTRAL EUROPEAN ADVOCACY for a FAIR and TRANSPARENT COMPETITION

PLATFORMA CEFTAC

fondată cu sprijinul Programului PHARE al Uniunii Europene,
implementat de EUROLINK - Casa Europei din Bucureşti

Evenimente viitoare:

Cu ocazia aniversarii CIO-SUERD si a Platformei CLDR
Reuniunea de Lucru a Stakeholderilor, Managerilor si Expertilor SUERD

Palatul Parlamentului, 25 septembrie 2014 

 

Platforma Central-Europeană CEFTAC oferă soluţii concrete mediului de afaceri în calitatea sa de:

FACILITATOR al relaţiilor publice şi al circulaţiei mai transparente a informaţiilor;

CATALIZATOR al fluxului de comunicare dintre Consiliul Concurenţei, pe de o parte, şi companiile de afaceri, organizaţiile patronale şi profesionale care se pregătesc să intre pe deplin pe Piaţa Europeană Unică, pe de altă parte;

AVOCAT  pentru impunerea unei noi conduite deontologice între Consiliul Concurenţei şi companii;

MEDIATOR care va contribui la prevenirea şi soluţionarea situaţiilor litigioase care ar putea afecta stabilitatea, credibilitatea şi profitabilitatea companiilor, cunoscând în avans şi direct de la sursă diverse încălcări ale legii şi procedurilor sale de aplicare;

iniŢiator în sprijinirea  transformării manageriale a companiilor după privatizare, fuziuni sau pentru evitarea hiper-concentrărilor şi a acuzaţiilor de adoptare a unor politici de cartel pe piaţă, precum şi în lupta contra concurenţei neloiale (a se vedea sesiunile de training organizate de EUROLINK sub egida PLATFORMEI CEFTAC la Timişoara, Sibiu şi Ploieşti);

CONSULTANT on-line care să ofere, cu sprijinul partenerilor săi oficiali, asistenţă şi orientare practică în hăţişul  legislativ şi procedural pentru toate companiile membre;

LOBBy-ist prin consultanţii săi independenţi care să reprezinte interesele de poziţie şi de relaţionare ale GRUPURILOR de INTERES româneşti în faţa instituţiilor europene care adoptă şi vor adopta tot mai mult decizii cruciale pentru activitatea lor pe Piaţa Unică Europeană;

Pagina de internet a Platformei CEFTAC este structurată în următoarele secţiuni principale:

Istoricul proiectului : motivaţia şi principalele teme ale proiectului; linii directoare pentru politicile împotriva practicilor neloiale şi în favoarea transparenţei.

Parteneri: prezentarea Partenerilor Oficiali şi ai Sponsorilor Platformei CEFTAC.

Conferinţa Europeană : eveniment privind aspecte ale concurenţei şi competitivităţii, organizat la Constanţa (octombrie 2004) şi desfăşurat pe parcursul a trei zile.

Seminarii : prezentarea evenimentelor organizate de Platforma CEFTAC.

Trofee CEFTAC : prima ediţie a ceremoniei de decernare a Trofeelor Platformei CEFTAC, organizată cu ocazia Seminarului European.

Raport special : o sinteză a principalelor observaţii, concluzii practice, recomandări şi priorităţi care rezultă din lucrările Conferinţei Europene asupra Concurenţei şi Competitivităţii.

Biroul de Lobby : proiect menit să sprijine diferite organizaţii, companii şi grupuri de interese din România în vederea unei mai bune reprezentări şi inter-comunicări cu instituţiile Uniunii Europene.

Noutăţi : monitorizarea principalelor ştiri pe tema concurenţei din ziarele româneşti şi din alte publicaţii regionale relevante; prezentarea evenimentelor importante, a sesiunilor de tranining şi a subiectelor controversate; publicarea comunicatelor de presă, a anunţurilor şi diverese rapoarte privind concurenţa.

Forum CEE : un spaţiu deschis şi interactiv pentru discuţii, observaţii şi întrebări din domeniul concurenţei.

Consultanţă şi Asistenţă juridică specializată : spaţiu rezervat răspunsurilor la întrebările membrilor şi vizitatorilor, furnizând orientare şi recomandări esenţiale în legătură cu reglementarea şi implementarea legislaţiei în domeniul concurenţei, susţinerea unei competiţii loiale şi transparente, îmbunătăţirea culturii concurenţiale, rolul şi competenţele diferitelor agenţii care lucrează în domeniul concurenţei, modalităţi de a implica Consiliile Economice şi Sociale,  confederaţiile patronale şi  asociaţiile profesionale care promovează competitivitatea în regiune.

Bune practici : promovarea bunelor practici şi a schimburilor de experienţă şi realizări în domeniul reglementării, inspecţiei şi promovării concurenţei; prezentarea metodelor şi măsurilor utilizate în cadrul procesului de privatizare şi deregulamentare.

Poveşti de succes : prezentarea politicilor de prevenire a competiţiei neloiale şi soluţiile date la diverse probleme legate de politicile/problemele anti-trust din Europa Centrală şi de Est care să reprezinte o bază de informare; îmbunătăţirea permanentă a legislaţiei şi implementarea acesteia în domeniul concurenţei în regiune.

 Centrul de Ospitalitate : proiect menit să sprijine aderarea  României la UE şi implementarea ulterioară a proceselor de integrare în Piaţa Unică Europeană împreună cu dezvoltarea regională susţinută, în concordanţă cu modelul european.

Link-uri utile : Directoratul General pentru Concurenţă al Comisiei Europene, Forumul Global al Concurenţei, Euroactiv, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare în Europa - OCDE, Reţeaua Internaţională pentru Concurenţă, Consiliul Investitorilor Străini în România, Consiliul Concurenţei din România, Consiliul Concurenţei din Italia, alte autorităţi din domeniul competiţiei.

 
acasă | harta site | link-uri | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved
  eXTReMe Tracker