BIROUL de LOBBY

Biroul de Lobby reprezintă un departament non-profit al Fundaţiei EUROLINK - Casa Europei din România, fondat în această formă în martie 2005 în perspectiva aderării României la UE şi  dezvoltat sub egida Platformei CEFTAC. Cu toate acestea, experienţa noastră anterioară în activităţi de lobby are o vechime mai mare şi a fost aplicată în diverse proiecte, activităţi şi evenimente.

 

Obiective principale:

Biroul a fost creat pentru a sprijini deferite organizaţii, companii şi grupuri de interese din România pentru a realiza o mai bună reprezentare a intereselor şi o inter-comunicare eficientă cu Instituţiile şi reţelele Europene la care EUROLINK - Casa Europei este afiliată. Date fiind acestea, suntem conectaţi direct la Comisia Europeană, Parlamentul European şi la cele mai relevante Reţele şi Platforme Europene (Grupul de Contact al Societăţii Civile Europene, EUROSTEP, CONCORDE, ECAS).

 

Biroul cooperează cu alte departamente ale EUROLINK – Casa Europei: Centrul REGENT, EU PROCESS ACADEMY, Centrul de Ospitalitate şi Departamentul European al Educaţiei.

 

Mod de lucru:

Prin Biroul de Lobby, reprezentarea intereselor pe lângă autorităţile de decizie politice şi administrative se va realiza în conformitate cu modelul de lobby al UE şi SUA (cu excepţia aspectelor judiciare), respectând toate regulile democraţiei pentru orice organizaţie profesională, regiune, partid politic, companie etc. interesate să comunice informaţiile direct autorităţilor responsabilile de la Bruxelles şi permiţându-le să ia în considerare şi aceste puncte în procesele decizionale.

 

Modul nostru de a ne reprezentare partenerii este prin contribuţii la deciziile luate de politiceni şi de funcţionarii publici prin furnizarea de informaţii specifice despre procesele în curs, evoluţiile pe termen lung şi despre autorităţile decizionale responsabile, necesare pentru a contribui la procesele decizionale dintr-o mare varietate de domenii.

 

Reprezentăm interesele partenerilor noştri prin următoarele componente:

§          procurarea, selectarea şi evaluarea informaţiilor care să ofere organizaţiilor/companiilor reprezentate un avans concurenţial şi să prevină dezavantajele faţă de concurenţă;

§          influenţa directă şi indirectă folosită de organizaţii/companii pentru factorii de decizie politici şi/sau administrativi, cum ar fi membrii Parlamentului European şi oficialii publici.

Reprezentarea intereselor îşi îndeplineşte funcţiile mediatoare în două moduri:

§          contribuie cu certificările şi interesele organizaţiilor/companiilor la procesul decizional politic;

§          furnizează informaţii şi îi sensibilizează la evoluţiile politice care sunt relevante în aria lor de activitate

 

În viziunea noastră reprezentarea intereselor trebuie să-şi îmbunătăţească calitatea deciziilor luate, per ansamblu, atât la nivel politic, cât şi la nivelul corporativ. Biroul de Lobby are în principal un rol de ghidare/Relaţii Publice, fiind înainte de toate un instrument de "grass-root lobby ". De asemenea, acţionează şi ca iniţiator al unor evenimente culturale complexe de interes public.

În acelaşi timp, cum reprezentarea profesională a intereselor este în principal un serviciu corporativ, oferit pe Piaţa Unică Europeană, Biroul de Lobby este sprijinit financiar şi colaborează îndeaproape cu un grup de consultanţi şi avocaţi foarte bine pregătiţi, reuniţi în cadrul Phaeton Gala Ltd, care are legături cu autorităţi decizionale din Bucureşti, Bruxelles şi Strasbourg.

Contacte:

Tel./fax: (+4021) 230.49.97; 319.82.38

E-mail: info@houseofeurope.ro; phaeton@hospitalitycentre.ro 


acasă | harta site | link-uri | contacte                                                                                                                    
 
Copyright © 2005 EUROLINK - House of Europe. All rights reserved